Lea Terseglav Rabič

What doesn't kill you, only makes you stronger.

Lea Terseglav Rabič
Junikorn United d.o.o.

Kratek opis

(vsebina v pripravi)

Največ izkušenj iz:

(vsebina v pripravi)

Reference in izobraževanja:

(vsebina v pripravi)